Välkommen till Mårtensson Gräv!


Mårtensson Gräv är ett företag med lång erfarenhet och bred kompetens. Vi utför gräv- och schaktningsarbeten åt såväl privatpersoner, företag och lantbruk/skogsbruk främst i Kronobergs och Hallands län.

Mårtensson Gräv startades 1975 Och hette då Kenth Mårtensson Grävmaskinsfirma. Maskinparken var en Hymac 580B. Kenth blev snabbt populär hos lantbrukarna och skogsbönderna i trakten då maskinen bl. a gick varm på skogsdikning, täckdikning och enskilda avlopp. Några år senare investerade man i ett krossverk och en grusbil. Grävmaskinen byttes ut efterhand till en Hymac 580 och ytterligare en 580C. Tekniken från Japan kom ikapp så 1993 blev valet en Komatsu PC120.
Maskiner i firman idag. Grävmaskiner, Case CX130B, Komatsu PC120. Hjullastare: Fiat-Allis FR10B Dumper: Volvo 5350B. Traktor: Valtra A75 tillbehör: schaktblad för enklare väghyvling och en släntklippare.

Skogsväg Koppling - Effektivitet

- Grundlighet

- Flexibilitet